مرور برچسب

شرکت ملي انفورماتيک

نهمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت برگزار مي‌شود

نهمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت پس از دو سال وقفه به علت همه‌گيري کوويد ۱۹ و ضرورت رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي، امسال با همکاري شرکت ملي انفورماتيک و پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با رويکردهايي نوين برگزار خواهد شد.

توسعه اکوسیستم نوآوری با درک و پذيرش سندباکس

علی عبدالهي مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک در نشست تخصصي با موضوع "سندباکس بانک مرکزي" تصريح کرد: سندباکس رويکردي جديد نسبت به رويکرد سنتي و بروکراتيک تنظيم‌گري نوآوري است و درک و پذيرش آن به توسعه اکوسيستم نوآوري و استفاده به‌موقع و بهينه از…

ضرورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های گروه ملی انفورماتیک در حوزه‌های نوآورانه

مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک در بازديد از سايت مرکزي پشتيبان شرکت داده ورزي فراديس البرز توجه و حساسيت نسبت به تغييرات مداوم در عرصه تکنولوژي هاي جهاني و شناسايي بهنگام نياز مشتريان در بازارهاي داخلي و خارجي را از ارکان مهم فعاليت شرکتهاي…

توسعه رمزارز در ايران نيازمند انتخاب رويکرد صحيح شناختي است

مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک در هفتمين همايش مالي اسلامي با اشاره به اهميت موضوع رمزارزها در اکوسيستم فناوري هاي مالي کشور گفت: مسائل بسياري در خصوص استفاده چندوجهي از رمزارزها در کشور مطرح است اما مهمترين موضوع اين است که اين فضا يک…