مرور برچسب

طرح صیانت

طرح صیانت چگونه کسب‌ وکارهای دیجیتال را زمین‌ گیر می‌ کند؟

در پیش‌نویس طرح صیانت موارد مبهم و قابل‌تفسیر توسط سازمان‌های مجری و ناظر بسیار زیاد است و از طرفی با خواسته‌ها و الزامات کسب‌و‌کارهای دیجیتال به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان همخوان نیست، بنابراین از همین ابتدا کارآمدی آن محل سوال است.