مرور برچسب

معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی حق سفارش در پیش‌ گشایش ندارند

سرپرست بورس تهران درباره انجام معاملات الگوریتمی گفت: الگوریتم‌ها حق گذاشتن سفارش در زمان پیش گشایش بازار را ندارند. یعنی معاملات الگوریتمی دارای الزاماتی است که باید همه رعایت کنند.