مرور برچسب

موسسه نور

ساماندهی موفقیت‌آمیز موسسه نور در بانک ملی حاصل تجربه، دانش و جرئت‌مندی مدیریت بود

مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران ساماندهی موسسه مالی اعتباری نور در بانک ملی ایران با حضور محمد طالبی، دبیرکل بانک مرکزی، محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتظاری، رییس هیات مدیره، درویش، روحانی عضو هیات مدیره، شاکری مدیرعامل شرکت…

انتقال 250 شعبه و 33 هزار میلیارد دارایی‌‌ موسسه نور به بانک ملی‌

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 33 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های موسسه ناتراز نور به بانک ملی منتقل شد، گفت: موسسه نور 250 شعبه در سراسر کشور داشت که این شعب هم به بانک ملی منتقل شد.

وضعیت انحلال و ادغام بانک و موسسات اعتباری دیگر

عضو شورای پول و اعتبار گفت: انحلال و ادغام دو موسسه توسعه و نور از گذشته مطرح بود و تصمیم جدیدی نبودند. اقدامات این انتقال از گذشته انجام شده بود و در هفته گذشته اقدام نهایی انجام شد. البته موضوع موسسه توسعه انتقال و ادغام نیست و این موسسه…

آیا انتقال موسسه نور ناترازی به بانک ملی تحمیل می کند؟

رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد اعلام کرد انتقال موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران تحمیل نمی کند و برای اولین بار در کشور الگوی خرید و تعهد که یک الگوی استاندارد جهانی است برای این انتقال به کار گرفته شد