مرور برچسب

هوش مصنوعی

پنج سناریوی کاربردی هوش مصنوعی در بانکداری

عصر دیجیتال فرصت‌های جدیدی مثل استفاده از هوش مصنوعی را برای صنایع مختلف ایجاد کرده است. در این روند تا سال 2023، بانک ها با استفاده از اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی 447 میلیارد دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی می کنند.