مرور برچسب

پات لایف

اولین مسابقات کارسوق بازی سازی با حمایت پات لایف

اولین دوره مسابقات کارسوق بازی سازی با حضور دانش آموزان نخبه کشور و با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان استعداهای درخشان، آموزش پرورش، ایران کیش، پات لایف، پلنت و اروان تک در کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد .

اولین برندگان ربع سکه پات لایف جایزه خود را دریافت کردند

پات لایف نخستین برندگان ربع سکه خود را شناخت. سه نفر از 7 برنده ربع سکه پات لایف، که این اپلیکیشن را به تعداد بیشتری از افراد معرفی کرده بودند با حضور در شرکت کارت اعتباری ایران کیش جایزه خود را دریافت کردند.

روز اپلیکیشن با پات لایف

امروز روز اپلیکیشن است. روزی برای پاسداشت آنچه دنیای امروزمان را تغییر داده و به آن رنگ و بویی دیگر بخشیده است. حالا تصور جهان بدون اپلیکیشن ها محال شده، از اپلیکیشن های آموزشی، ورزشی و سلامت، ارتباطی و شبکه های اجتماعی گرفته تا ابزاری و…

شارژ بیمه و بیمه موبایل تجارت نو روی بسترهای ایران کیش

محصول شارژ بیمه و بیمه موبایل بیمه تجارت نو با همکاری ایران کیش و پات لایف رونمایی شد. خرید این سرویس ها از این پس از طریق USSD ایران کیش و به زودی از طریق اپلیکیشن پات لایف میسر است.