مرور برچسب

پرداخت الکترونیک سامان

پرداخت الکترونیک سامان و به پرداخت در رقابت اول و دومی

در گزارش ماهانه شاپرک، عملکرد شرکت‌های PSP در دو حوزه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اولین حوزه عملکرد کلی شرکت‌ها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به طور ویژه عملکرد این شرکت‌ها در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می‌شود.

 شرکت پرداخت الکترونیک سامان جزء بهترین‌های پرداخت آبان ماه

هر ماه شاپرک با مطالعه‌ی شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌های پرداخت در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند.