مرور برچسب

پرداخت الکترونیک سامان

وضعیت برتر پرداخت الکترونیک سامان بین رقبا در مرداد ماه

 بالاترین سهم در تعداد تراکنش‌ها، بالاترین سهم در تعداد تراکنش‌های موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم تعدادی سرویس خرید، قبض و خرید شارژ و بیشترین سهم از ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار خلاصه‌ای از آمار جالب توجه پرداحت الکترونیک…

بررسی عملکرد شرکت‌ های PSP در مرداد ماه

شاپرک در گزارش‌های ماهیانه خود با مطالعه‌ی شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکتها درکل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند.