مرور برچسب

پرداخت الکترونیک سامان

پرداخت الکترونیک سامان و به پرداخت در رقابت اول و دومی

در گزارش ماهانه شاپرک، عملکرد شرکت‌های PSP در دو حوزه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اولین حوزه عملکرد کلی شرکت‌ها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به طور ویژه عملکرد این شرکت‌ها در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می‌شود.