مرور برچسب

پرداخت الکترونیک سداد

تشریح چشم‌انداز شرکت پرداخت الکترونیک سداد در سال 1401

معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با حضور در شرکت پرداخت الکترونیک سداد ضمن تشریح چشم‌انداز این شرکت در سال 1401، بر افزایش میزان تراکنش‌ها و جذب مشتریان جدید تاکید کرد.