مرور برچسب

پرداخت الکترونیک سداد

پرداخت الکترونیک سداد، دارای کمترین کارتخوان کم تراکنش و فاقد تراکنش آبان ماه

در گزارش آبان ماه شاپرک، از منظر نسبت مجموع کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی به پایانه‌های فعال سیستمی کمترین رقم این شاخص به شرکت " پرداخت الکترونیک سداد" تعلق دارد.

چگونه از نشان بانک استفاده کنیم؟

پرداخت تسهیلات (کاملا غیرحضوری و بدون ضامن)، افتتاح حساب (حتی برای اولین بار در بانک ملی ایران)، دریافت کارت هدیه، صدور دسته چک، تمام خدمات مبتنی بر کارت و حتی مسدودی کارت و همچنین اخذ مشاوره بانکی و پرسش و پاسخ هایی که قبلا برای آن تا شعبه…

وضعیت پرداخت الکترونیک سداد در گزارش شهریور ماه شاپرک

شرکت پرداخت الکترونیک سداد، به عنوان بازوی پرداخت الکترونیک بانک ملی و یکی از شرکت‌های شناخته شده پرداخت ایران است.در ادامه وضعیت پرداخت الکترونیک سداد در گزارش شهریورماه شاپرک بررسی شده است.

ارتقای پرداخت الکترونیک سداد به رتبه سوم بیشترین مبلغ تراکنش در مرداد ۱۴۰۱

بر اساس آمارهای شاپرک، شرکت پرداخت الکترونیک سداد در مرداد 1401 توانست با یک پله ارتقا در بین دیگر شرکت‌های PSP به لحاظ سهم مبلغی از کل ابزارهای پذیرش، رتبه سوم را به خود اختصاص دهد.