مرور برچسب

FTX

خروج سنگین سرمایه داران از کارگزاری‌های ارزهای مجازی پس از ورشکستگی کارگزاری FTX

آمارها حاکی از آن است که پس از ورشکستگی کارگزاری ارزهای مجازی FTX بسیاری از دارندگان این ارزها، دارایی‌های خود را حراج کرده و در حال خروج از کارگزاری‌ها هستند.