پوشش 46 درصدی سود در بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه در گزارش عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 94 خود توانسته 46 درصد از سود 302 ریالی خود را محقق سازد.

عصر بانک؛این بانک در بودجه سال مالی جاری عایدی 302 ریالی به ازای هر سهم  را پیش بینی کرده که در پایان عملکرد 6 ماه امسال مبلغ 140 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.

 

سود محقق شده در گزارش عملکرد 3 ماهه این بانک مبلغ 74 ریال به ازای هر سهم معادل 25 درصد سود برآوردی بودجه بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.