بانک مرکزی برای بانک‌ها چه سی‌دی فرستاد؟

بانک مرکزی مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1393 را به شیوه جدید در قالب 10 لوح فشرده به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.

عصر بانک؛مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیاق سنوات اخیر و با هدف ارایه مجموعه ای منسجم و یکپارچه از ضوابط و مقررات ابلاغی توسط این حوزه در سال ١٣٩٣ و فراهم شدن امکان دسترسی سهل و سریع آحاد جامعه و به طور خاص دست اندرکاران و کارشناسان شبکه بانکی کشور به مجموعه ضوابط و مقررات ابلاغی در سال گذشته، اقدام به گردآوری بخشنامه های صادره در قالب لوح فشرده و همچنین درج نسخه ای از آن در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی کرده است.

 

بانک مرکزی ضمن تقدیم 10 حلقه لوح فشرده مجموعه بخشنامه های مزبور، نسخه ای از آن را نیز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی زیر بخش نظارت بانکی و در قسمت بخشنامه های نظارت قرار داده است.

این بخشنامه به تمام بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال شد.

 

 

/تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.