نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به چند درصد رسید؟

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) از 46.7 درصد در سال 81 به 72.4 درصد در سال 93 رسید و این روند افزایشی در سال جاری هم ادامه داشته است.

عصر بانک؛در حالی که انتقادهای فراوانی نسبت به سیاست انقباضی بانک مرکزی در دو سال اخیر مطرح می‌شود، آمارها حکایت دیگری از نتایج اجرای سیاست‌های این نهاد دارد.

 

معمولا رشد نقدینگی و پایه پولی دو متغیر اصلی برای بررسی وضعیت سیاست‌های پولی دارد اما در کنار آن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار، از جمله مولفه‌های مهم دیگر انقباضی یا انبساطی بودن سیاست‌های پولی است.

 

روند نسبت نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار از سال 81 تا 93 با نوسان‌هایی همراه بوده اما روند کلی آن افزایشی بوده به طوری که از 46.7 درصد به 72.4 درصد رسیده است.

 

در مدت 14 سال گذشته، نسبت 72.4 درصدی سال سال 93 بالاترین نسبت بوده است.

 

سال پایه پولی نقدینگی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری)
81 11716 41752 89349 46.7 درصد
82 13309 52659 92243 56.8 درصد
83 15204 68569 138260 49.5 درصد
84 22054 92101 169181 54.4 درصد
85 27997 128419 203843 62.99 درصد
86 36549 164029 262317 62.53 درصد
87 53940 190136 337872 56.2 درصد
88 60378 235588 356228 66.1 درصد
89 68639 294887 430426 68.4 درصد
90 76456 354255 624576 56.7 درصد
91 97579 460693 709138 64.9 درصد
92 114943 594785 934307 63.6 درصد
93 131147 782384 1080747 72.4 درصد

 

 

 

/فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.