بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها در خرداد 94

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد‌ماه امسال با 5.2 درصد کاهش نسبت به اسفند سال گذشته به 81 هزار و 367 میلیارد تومان رسید.

عصر بانک؛براساس گزارش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حجم کل دارایی‌های شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال با 0.7 درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته و رشد 17 درصدی در 12 ماه منتهی به خرداد امسال به یک هزار و 640 هزار و 701 میلیارد تومان رسیده است.

 

براساس گزارش بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی در 3 ماهه اول امسال با 6.8 درصد افزایش 203 هزار و 902 میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک با 43.3 درصد افزایش 10 هزار و 48 میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با 3.3 درصد افزایش 91 هزار و 910 میلیارد تومان (87 هزار و 756 میلیارد تومان سپرده قانونی و 4 هزار و 154 میلیارد تومان سپرده دیداری) بالغ شده است.

 

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با 2.5 درصد رشد در 3 ماهه اول و 24.6 درصد افزایش در 12 ماه منتهی به خرداد 106 هزار و 617 میلیارد تومان (102 هزار و 975 میلیارد تومان بدهی دولت و 3 هزار و 641 میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی)، بدهی بخش غیر دولتی با 1.6 درصد افزایش در بهار امسال 640 هزار و 966 میلیارد تومان محاسبه شده است.

 

همچنین سایر دارایی‌ها با 7.1 درصد کاهش نسبت به اسفند سال گذشته به 357 هزار و 283 میلیارد تومان رسیده است.

 

*بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 5.2 درصد کاهش به 81 هزار میلیارد تومان رسید

 

در بخش بدهی‌ها سپرده بخش غیر دولتی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال 23.7 درصد و 3 ماهه اول امسال 5.3 درصد افزایش داشته و به 786 هزار و 909 میلیارد تومان رسیده است که از این میان سپرده دیداری با 3.5 درصد کاهش 82 هزار و 618 میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار با 7.2 درصد افزایش 654 هزار و 74 میلیارد تومان، قرض‌الحسنه با 6 درصد کاهش 36 هزار و 737 میلیارد تومان و سایر با 8.3 درصد افزایش 13 هزار و 479 میلیارد تومان است.

 

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 3 ماهه اول امسال با 5.2 درصد کاهش به 81 هزار و 367 میلیارد تومان رسیده است.

 

*کاهش 39.1 درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

 

از مجموع بدهی‌ بانک‌های تجاری و دولتی به بانک مرکزی 12 هزار و 420 میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی 54 هزار و 331 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری 14 هزار و 615 میلیارد تومان برآورد شده است.

 

بدهی بانک‌های تجاری دولتی به دلیل مبادلات بین بانکی با بانک مرکزی 109.9 درصد رشد نشان داد اما بدهی بانک‌های تخصصی 2.8 درصد و بدهی بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری 39.1 درصد کاهش داشته است.

 

 

/فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.