صدور چک در بانک سرمایه چگونه است؟ (+ نرخ کارمزد صدور چک بانکی)

با نحوه صدور چک بانکی در بانک سرمایه آشنا شوید:

شرایط استفاده از چک بانکی (تضمینی)

چک تضمینی یا بانکی چکی است که در وجه شخص صادر می شودو فقط در کلیه شعب بانکی که چک صادر شده است قابل وصول است نه بانکهای دیگر و جهت امنیت مشتری در صورت بالا بودن مبالغ صادر می شود.

نحوه صدور چک بانکی (تضمینی)

مشتری با داشتن کارت شناسایی به شعبه مراجعه کرده و با تکمیل فرم برداشت از حساب و فرم درخواست چک بانکی،چک بانکی در وجه شخص مورد نظر دریافت می‌کند.

نحوه وصول چک بانکی

با داشتن کارت شناسایی و ظهرنویسی در تمامی شعب بانک صادر کننده قابل وصول می‌باشد

در صورت مفقود شدن چک بانکی چه فرایندی انجام می پذیرد

مشتری باید مراتب را از طریق قانون پیگیری کرده وبا گرفتن نامه مفقودی از دادگاه به بانک مراجعه نموده ودرخواست بستن چک را بدهد.

نرخ کارمزد صدور چک بانکی

چک بانکی با کارمزد 2000 تومان صادر می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.