آیا وجه چک رمزدار بین بانکی بانک صادرات نقدا قابل پرداخت است؟ (+ کارمزدها )

وجه چکهای رمزدار بین بانکی نقدا قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.

عصر بانک؛ چک رمزدار چکی است که طبق درخواست مشتری بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می‌شود . وجه چکهای رمزدار بین بانکی نقدا قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.


​هدف

 

تسهیل در نقل و انتقال وجه بین بانکی و تسریع در امور مشتریان​

​خدمات قابل ارائه

​ جابجایی و انتقال وجه مشتریان از یک بانک به بانک دیگر بدون نیاز به تبادل فیزیکی وجه نقد

​امکانات مورد نیاز تأمین وجه چک رمزدار بین بانکی از سوی مشتری جهت صدور آن، اعلام شعبه و بانک حساب مقصد توسط مشتری  ​

​کارمزدها و هزینه ها

تأمین وجه چک رمزدار بین بانکی از سوی مشتری جهت صدور آن، اعلام شعبه و بانک حساب مقصد توسط مشتری

 

صدور چک رمزدار بین بانکی        37/000 ریال
ابطال چک رمزدار بین بانکی       14/000 ریال
فقدان چک رمزدار بین بانکی        212/000 ریال​

 

​فرایند ارائه سرویس دریافت چک رمزدار بین بانکی:

 

مشتری می‌بایست به همراه کارت شناسایی به یکی از شعب بانک صادرات ایران مراجعه و پس از تأمین وجه چک رمزدار بین بانکی ضمن تکمیل فرم مربوطه  (درخواست صدور چک رمزدار بین بانکی/چک بانکی) وپرداخت کارمزد آن چک مذکور را دریافت نماید.

وصول چک رمزدار بین بانکی:

با مراجعه مشتری و ارائه چک به شعبه بانک عهده، پس از طی مراحل کنترل صحت چک، به میزان مبلغ مندرج در چک از حساب های بانک (حساب پرداخت چک های صادره سایر بانکها) به حساب مشتری مورد نظر واریز می گردد.


​توضیحات تکمیلی

پرداخت نقدی اینگونه چکها مجاز نمی‌باشد.

چکهای مذکور در موارد: واریز به حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز و کوتاه مدت – واریز تعهدات دیون – واریز به حسابهای دولتی-صدور حواله به سایر شهرستانها صادر می‌گردد.

کلیه چکهای رمزدار بین بانکی می بایست دارای رمز، امضاء مجاز بین بانکی و ممهور به مهر امضاء دار مجاز باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.