4.5 هزار میلیارد تومان اسکناس مردم کجا رفت؟

بررسی آمار نشان می‌دهد حجم اسکناس در اختیار مردم از 54.7 هزار میلیارد تومان در پایان سال 97 به 50.2 هزار میلیارد تومان در خرداد 98 رسیده که نشان‌دهنده کاهش 4.5 هزار میلیارد تومانی (8.3 درصدی)ا ین شاخص است.

عصر بانک؛نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که مجموع اسکناس و مسکوک کشور در پایان خرداد امسال به 65.7 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد سال 97 حدود 16.8 درصد افزایش داشته اما نسبت به اسفند 97 تغییری نداشته است.

 
حجم اسکناس و مسکوک در خرداد 97 معادل 56.2 هزار میلیارد تومان و پایان اسفند 97 حدود 65.7 هزار میلیارد تومان بوده است.
 
اسکناس و مسکوک موجود در کشور در اختیار سه بخش، شامل مردم، بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارد.
 
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که سرعت رشد حجم اسکناس و مسکوک در دوره یکساله منتهی به بهار 98 نسبت به مدت مشابه گذشته، افزایش یافته است؛ به طوری که حجم اسکناس و مسکوک در دوره منتهی به خرداد 98 معادل 16.8 درصد بوده اما در دوره یکساله منتهی به خرداد 97 رشد 5.2 درصدی داشته است.
 
نوسان حجم اسکناس در اختیار مردم
 
میزان اسکناس در دست مردم نیز در خرداد 97 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 23.7 درصدی به 50 هزار میلیارد تومان در خرداد امسال رسیده است.
 
نکته قابل توجه این است که حجم اسکناس در اختیار مردم در خرداد 98 نسبت به پایان سال 97 حدود 8.3 درصد کاهش یافته؛ میزان اسکناس در اختیار مردم در اسفند 97 معادل 54.7 هزار میلیارد تومان بوده است.
 
افزایش 50 درصدی منابع اسکناس بانک مرکزی
 
بررسی اسکناس و مسکوک در اختیار بانک‌ها نیز در خرداد 98 به 12.2 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال 7.4 درصد رشد و نسبت به اسفند 97 معادل 38.9 درصد رشد کرده است.
 
میزان اسکنال و مسکوک در اختیار بانک ها در خرداد 97 حدود 11.4 هزار میلیارد و اسفند 97 معادل 8.8 هزار میلیارد تومان بوده است.
 
میزان اسکناس در اختیار بانک مرکزی نیز در پایان بهار 98 حدود 3.2 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.7 درصد کاهش داشته اما نسبت به اسفند 97 حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده است.
 
جزئیات جابجایی 4.5 هزار میلیارد تومان اسکناس
 
نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می دهد در دوره سه ماه اسفند 97 تا خرداد 98 که حدود 4.5 هزار میلیارد تومان از اسکناس و مسکوک در اختیار مردم کاسته شده است.
 
بررسی دقیق‌تر حکایت از این دارد که اسکناس غیب شده از جیب مردم به منابع در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل شده است.
 
در واقع، اسکناس و مسکوک در اختیار بانک‌ها از 8.8 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 به 12.2 هزار میلیارد تومان در خرداد 98 رسیده که نشان‌دهنده رشد 3.4 هزار میلیارد تومانی است.
 
اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی نیز از 2.1 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 به 3.2 هزار میلیارد تومان در پایان بهار 98 رسید که از رشد 1.1 هزار میلیارد تومانی حکایت دارد.
 
 در واقع در دوره مورد بررسی، مردم بخشی از اسکناس در اختیار خود را برای کسب سود بانک یا سایر دلایل به شبکه بانکی منتقل کرده‌اند که بخشی از این اسکناس‌ها در شبکه بانکی سپرده‌گذاری و ماندگار شده اما بخشی دیگر در قالب پرداخت‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است.
 
/ایرنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.