کدام ارز رکورد افزایش قیمت در بازار ایران را شکست؟

متوسط نرخ دلار در یازده ماه سال گذشته به بیش از 10 هزار و 544 تومان رسید.

عصر بانک؛بررسی بازار ارز نشان می دهد در میان سه ارز اصلی و عمده قابل معامله در بازار ایران، یکصد ین ژاپن صدر نشین میزان رشد قیمت در برابر ریال بوده است.

 

در حالی که نرخ دلار در فروردین ماه به طور متوسط برابر با 5 هزار و 83 ریال محاسبه شده است، این نرخ در یازدهمین ماه سال گذشته به طور متوسط به اندکی بیشتر از 12 هزار تومان رسید تا در این سال متوسط یازده ماهه نرخ دلار 10 هزار و 544 تومان ثبت شود.

 

میزان رشد قیمت دلار در این مقطع زمانی برابر با 164 درصد گزارش شده است.  در همین دوره زمانی متوسط نرخ یورو در بازار آزاد به 12 هزار و 395 تومان رسید. این نرخ تنها در بهمن ماه سال گذشته 13 هزار و 838 تومان بود. در بهمـن مـاه ١٣٩٧ متوسـط قیمـت فـروش یـک دلار امریکـا در بـازار آزاد شـهر تهـران 12 هزار و 6 تومان بود که در مقایسـه بـا مـاه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب ٥/٩ درصـد و١٥٩ درصد افزایش داشته است.

 

همچنین حـداقل و حـداکثر نـرخ فـروش یـک دلار آمریکـا در مـاه مـذکور بـه ترتیـب 11 هزار و 203 تومان و 12 هزار و 980 تومان گزارش شده است. در بهمن ماه ١٣٩٧ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران 13 هزار و 838 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 8.5 درصـد و 134.1 درصـد افـزایش داشته است.

 

همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیـب ١٣ هزار و 283 تومان و 14 هزار و 822 تومان بود.

 

متوسط نرخ پوند انگلیس نیز به 14 هزار تومان در بازار رسید که این نرخ در بهمن ماه 15 هزار و 586 تومان برآورد شده است. میزان افزایش متوسط نرخ یورو در بازده ماهه منتهی به بهمن 97 برابر با 160 درصد و میزان این رشد برای پوند برابر با 162.8 درصد گزارش شده است.

 

دو ارز عمده دیگر که بانک مرکزی در محاسبات سالانه و ماهانه خود مورد بررسی قرار می‌دهد یکصد ین ژاپن و فرانک سوییس است.

 

نرخ برابری ریال با یکصد ین ژاپن در بهمن ماه به 11 هزار و 14 تومان و در یازده ماهه منتهی به بهمن به 10 هزار و 549 تومان رسید. این ارز رشدی بیش از 189 درصد را در بازار ایران به نام خود ثبت کرد. قیمت فرانک سوییس نیز به 11 هزار و 970 تومان رسید. این نرخ به طور متوسط در یازده ماهه 11 هزار و 802 تومان بود.

 

میزان افزایش این نرخ در بازار به طور متوسط در یازده ماهه 182.3 درصد بود.

 

نرخ دلار کدام ماه بیشترین افزایش را داشت؟

روند افزایش قیمت دلار از دی ماه سال 1396 آغاز شده بود. فروردین ماه این نرخ به محدوده 5 هزار تومان رسید اما ممنوعیت مبادله دلار در ادیبهشت و خرداد و تیر هم نتوانست شرایط را عادی کند چرا که بازگشایی معاملات دلار در بازار آزاد ناگهان سبب شد قیمت دلار به 10 هزار و 220 تومان برسد. این افزایش در شهریور و مهر با ثبت متوسط قیمت های 12 هزار و 635 تومان و 14 هزار و 768 تومان ادامه یافت اما کنترل‌ها قیمت را از آبان ماه با کاهش روبرو کرد. جدول زیر نشان دهنده میزان رشد قیمت در یازده ماه سال گذشته است. دلار در آخرین روز اسفند در مرز یازده هزار تومان در بازار آزاد، سال کاری خود را به پایان برد.در جدول زیر که بانک مرکزی منتشرکرده، قیمت ها به تومان است.

 

/خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.