خدمات بدون کارت خودپردازهای بانک پارسیان چیست؟

آیا با خدمات بدون کارت خودپردازهای بانک پارسیان آشنایی دارید؟ مشتریان بدون داشتن کارت می توانند از خودپردازهای این بانک استفاده کنند.

به منظور تسهیل در ارائه خدمات خودپرداز، قابلیت جدیدی با نام خدمات بدون کارت پارسیان در خودپردازهای بانک پارسیان ایجاد شده که به موجب آن مشتریان می‌توانند نسبت به دریافت خدمات خودپردازها بدون داشتن کارت و از طریق صدور حواله خدمات بدون کارت اقدام نمایند.

مراحل استفاده از خدمات بدون کارت خودپردازهای بانک پارسیان

صدور حواله دریافت خدمات بدون کارت

در درگاه‌های الکترونیک باید ابتدا  شماره حساب خود را انتحاب و سپس مبلغ درخواستی، رمز انتقال درگاه، رمز خدمات بدون کارت و شماره تلفن همراه  خود را وارد کنید. در درگاه خودپرداز نیز بعد از وارد کردن مبلغ درخواستی، رمز خدمات بدون کارت و شماره تلفن همراه را انتخاب کنید.

توجه:

*مبلغ مورد نظر باید مضربی از 100.000 ریال بوده و سقف درخواست به ازای هرمشتری 4.000.000 ریال است.

* رمز خدمات بدون کارت عددی 4 تا 12 رقمی است که توسط مشتری تعیین می‌گردد.

* درج شماره تلفن همراه اختیاری است.

* اطلاعات حواله (به استثنای رمز حواله) دریافت خدمات بدون کارت به شماره تلفن همراه صادرکننده حواله و همچنین به شماره تلفن همراه درج شده در هنگام صدور حواله، پیامک می گردد.

مشاهده اطلاعات حواله ( شماره کارت، مبلغ ) دو تائید نهائی

• مهلت استفاده از حواله دریافت خدمات بدون کارت بانک پارسیان تا پایان همان روز خواهد بود و پس از اتمام مهلت، شماره حواله مذکور منقضی گردیده و غیر قابل استفاده است.

 استفاده از خدمات بدون کارت با حواله دریافت خدمات بدون کارت

• مراجعه به یکی از خودپردازهای بانک پارسیان و فشردن دکمه ثبت (2 بار)

• انتخاب گزینه خدمات بدون کارت

• درج شماره حواله دریافت خدمات بدون کارت

• درج رمز خدمات بدون کارت (عدد رمزی که در هنگام صدور حواله توسط صادر کننده حواله تخصیص یافته)

بعد از طی کردن مراحل بالا می‌توانید بدون  داشتن کارت از خدمات زیر استفاده کنید:

دریافت وجه نقد از خودپرداز

• انتخاب گزینه برداشت وجه بدون کارت

• درج مبلغ مورد درخواست تا سقف مبلغ قابل برداشت در حواله صادره

• دریافت وجه نقد

• انتخاب گزینه دریافت/ عدم دریافت رسید چاپی

دریافت مانده مبلغ حواله

• انتخاب گزینه مانده  وجه حواله

• مشاهده مبلغ

• انتخاب گزینه دریافت رسید چاپی/ مشاهده روی مانیتور

پرداخت قبوض از خودپرداز

• انتخاب گزینه پرداخت قبوض

• پرداخت قبوض تا سقف مبلغ قابل برداشت در حواله صادره

• دریافت رسید چاپی

خرید شارژ از خودپرداز

•  انتخاب گزینه خرید شارژ

• فروش شارژ

  • درج شماره تلفن همراه شارژ شونده (در صورت انتخاب شارژ آنی) تا سقف مبلغ قابل برداشت در حواله صادره
  • انتخاب نوع و مبلغ شارژ تا سقف مبلغ قابل برداشت در حواله صادره
  • دریافت رسید چاپی

کمک‌های مردمی

  •  انتخاب گزینه کمک‌های مردمی
  •  تعیین مبلغ و انجام عملیات
  • دریافت رسید چاپی

در حال حاضر صدورحواله دریافت خدمات بدون کارت بانک پارسیان، از طریق اینترنت بانک، همراه بانک و خودپرازهای این بانک امکان پذیر است.

لغو حواله دریافت خدمات بدون کارت بانک پارسیان

• مراجعه به یکی از سامانه‌های غیرحضوری (مشابه مرحله نخست صدور حواله) یا خودپرداز

• انتخاب گزینه لغو حواله دریافت خدمات بدون کارت

• وارد نمودن شماره حواله

• مشاهده اطلاعات و تائید عملیات لغو حواله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.