مبانی پرداخت بدون تماس و کیف پول الکترونیکی بزودی ابلاغ می‌شود

رئیس بانک مرکزی گفت: مبانی پرداخت بدون تماس و کیف الکترونیکی پول بزودی به بانک‌ها و ذینفعان ابلاغ می شود.

همتی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در راستای تسهیل خدمات پرداخت خرد،یک جلسه هم اندیشی با مسؤلین حوزه فناوری بانک‌ها داشتم. دراین جلسه،بحث مبسوطی درخصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس وکلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف الکترونیکی پول،انجام گرفت.از دغدغه های مهم،جلوگیری ازخلق پول ونیز موضوع پول شویی وتقلب بود.

رئیس بانک مرکزی داد: نگرانی خلق پول ،قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک ها،وتقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم قابل تأمین است. با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل خدمات پرداخت خردبه مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسی های کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانک‌ها و ذینفعان ابلاغ شود.

یادداشت همتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.