پیامک بانک توسعه تعاون چه خدماتی دارد؟

مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با دریافت رمز پیامک بانک از خدمات سامانه پیامک بانک توسعه تعاون استفاده نمایند.

از اولین خدمات ارائه شده تلفن همراه، پیامک بود که با استقبال فراوانی روبرو شد و به خاطر در دسترس بودن امکان استفاده از پیامک برای خیل کثیری از مشتریان بانک توسعه تعاون امید است با ارائه این خدمات، رضایت خاطر مشتریان محترم بانک فراهم گردیده باشد.

در این راستا و همراه با دیگر خدمات پیشرفته بانکی ارائه شده ، مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با دریافت رمز پیامک بانک از هر یک از شعب بانک توسعه تعاون و ارسال پیامک به شماره 10007000 از خدمات این سامانه استفاده نمایند.

خدمات پیامک بانک توسعه تعاون عبارتند از:

در ادامه خدمات پیامک بانک توسعه تعاون رو معرفی می‌کنیم:

 • دریافت موجودی سپرده
 • دریافت موجودی سپرده به صورت خودکار
 • دریافت گردش روز سپرده
 • دریافت گردش روز سپرده به صورت خودکار
 • دریافت چند گردش آخر سپرده
 • دریافت فهرست تسهیلات
 • دریافت فهرست کارت‌ها
 • مسدود نمودن یک کارت خاص

نحوه استفاده مشتریان از سامانه پیامک بانک:

 • پس از تعریف مشتری در سامانه پیامک بانک، مشتری می بایست در ابتدا نسبت به فعال سازی سرویس خود با استفاده از رمز عبوری که توسط شعبه در اختیار وی قرار گرفته اقدام نماید. به این منظور، مشتری پیام کوتاه زیر را با استفاده از تلفن همراه خود به شماره معرفی شده از سوی بانک (10007000) ارسال می کند:
 • شماره مشتری ac رمز عبور

در صورتی که رمز عبور و شماره مشتری ارسال صحیح باشند، سامانه اقدام به ارسال پیام حاکی از موفق بودن عملیات فعال‌سازی برای مشتری می نماید. در غیر اینصورت پیامی حاکی از اشتباه بودن رمزعبور یا شماره مشتری به شماره همراه مشتری ارسال می‌گردد.

تذکر:بین شماره مشتری، acو رمز عبور باید از کاراکتر فاصله استفاده شود.

 • پس از اطمینان از فعال‌سازی سرویس، مشتری می‌تواند با استفاده از دستورات مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت خدمات قابل ارائه از طریق سامانه پیامک بانک اقدام نماید.

دستورات مورد استفاده در سامانه پیامک بانک:

ردیف نام دستور ساختار دستور
1 فعال‌سازی سرویس پیامک بانک CIF ac password
2 موجودی سپرده CIF bo [accounts]
3 موجودی سپرده به صورت متوالی CIF bp period [accounts]
4 گردش روز سپرده CIF so [accounts]
5 گردش روز سپرده به صورت متوالی CIF sp period [accounts]
6 چند گردش آخر سپرده CIF no count [accounts]
7 چند گردش آخر سپرده به صورت متوالی CIF np period count [accounts]
8 فهرست تسهیلات مشتری CIF li
9 فهرست کارت‌های مشتری CIF lc
10 مسدود کردن یک کارت خاص CIF hc CardNumber
11 لغو یک رشته عملیات درخواستی CIF cr RequestCode
12 فهرست عملیات‌های ثبت شده CIF tl

 

پارامترهای مورد استفاده در سامانه پیامک بانک:

ردیف نام پارامتر شرح پارامتر
1 CIF شماره مشتری
2 Period عددی است که فواصل اجرای دستور برحسب روز را معین می‌نماید.
3 accounts شامل یک یا چند شماره سپرده است که با علامت –(Dash) از هم جدا می‌شوند. همچنین امکان استفاده از wildcardنیز برای شماره سپرده وجود دارد (به بخش مثال‌ها مراجعه شود)
4 Count تعداد آخرین گردش‌ها را مشخص می‌نماید.
5 RequestCode شماره یک درخواست متوالی است که در انتهای تمامی پیغام‌های مربوط به آن که برای مشتری فرستاده می شود، وجود دارد.
6 CardNumber شماره کارت
7 password رمز عبور سامانه پیامک بانک (که از شعبه اخذ می‌گردد.)

مثال هایی از دستورات معتبر برای مشتری دارای شماره 12345:

ردیف نام دستور ساختار دستور
1 دریافت موجودی تمامی سپرده‌های مشتری 12345 bo
2 دریافت موجودی سپرده شماره 1-12345-201-1700 12345 bo 1700-201-12345-1
3 دریافت موجودی سپرده‌های نوع 201 و 202 12345 bo -201 -202
4 دریافت موجودی تمامی سپرده‌های شعب 1700 و 1701 12345 bo 1700 1701
5 دریافت موجودی تمامی سپرده‌ها به صورت متوالی هر دو روز یک بار 12345 bp 2
6 دریافت موجود سپرده‌های نوع 201 هر سه روز یک بار 12345 bp 3 -201
7 دریافت سه گردش آخر تمامی سپرده‌ها هر چهار روز یک بار 12345 np 4 3
8 دریافت دو گردش آخر تمامی سپرده‌های نوع 201 شعبه 1700 12345 no 2 1700-201
9 دریافت گردش روز سپرده 12345 so
10 دریافت گردش روز سپرده به صورت متوالی هر سه روز یک بار 12345 sp 3
11 دریافت چند گردش آخر سپرده به صورت متوالی هر دو روز یک بار 12345 np 2
12 دریافت لیست تسهیلات 12345 li
13 دریافت لیست کارت ها 12345 lc
14 لغو یک رشته عملیات درخواستی 12345 cr 2546
15 مسدود کردن کارت 5029081000000121 12345 hc 5029081000000121
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.