پیامک بانک توسعه تعاون چه خدماتی دارد؟

مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با دریافت رمز پیامک بانک از خدمات سامانه پیامک بانک توسعه تعاون استفاده نمایند.

از اولین خدمات ارائه شده تلفن همراه، پیامک بود که با استقبال فراوانی روبرو شد و به خاطر در دسترس بودن امکان استفاده از پیامک برای خیل کثیری از مشتریان بانک توسعه تعاون امید است با ارائه این خدمات، رضایت خاطر مشتریان محترم بانک فراهم گردیده باشد.

در این راستا و همراه با دیگر خدمات پیشرفته بانکی ارائه شده ، مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با دریافت رمز پیامک بانک از هر یک از شعب بانک توسعه تعاون و ارسال پیامک به شماره 10007000 از خدمات این سامانه استفاده نمایند.

خدمات پیامک بانک توسعه تعاون عبارتند از:

در ادامه خدمات پیامک بانک توسعه تعاون رو معرفی می‌کنیم:

 • دریافت موجودی سپرده
 • دریافت موجودی سپرده به صورت خودکار
 • دریافت گردش روز سپرده
 • دریافت گردش روز سپرده به صورت خودکار
 • دریافت چند گردش آخر سپرده
 • دریافت فهرست تسهیلات
 • دریافت فهرست کارت‌ها
 • مسدود نمودن یک کارت خاص

نحوه استفاده مشتریان از سامانه پیامک بانک:

 • پس از تعریف مشتری در سامانه پیامک بانک، مشتری می بایست در ابتدا نسبت به فعال سازی سرویس خود با استفاده از رمز عبوری که توسط شعبه در اختیار وی قرار گرفته اقدام نماید. به این منظور، مشتری پیام کوتاه زیر را با استفاده از تلفن همراه خود به شماره معرفی شده از سوی بانک (10007000) ارسال می کند:
 • شماره مشتری ac رمز عبور

در صورتی که رمز عبور و شماره مشتری ارسال صحیح باشند، سامانه اقدام به ارسال پیام حاکی از موفق بودن عملیات فعال‌سازی برای مشتری می نماید. در غیر اینصورت پیامی حاکی از اشتباه بودن رمزعبور یا شماره مشتری به شماره همراه مشتری ارسال می‌گردد.

تذکر:بین شماره مشتری، acو رمز عبور باید از کاراکتر فاصله استفاده شود.

 • پس از اطمینان از فعال‌سازی سرویس، مشتری می‌تواند با استفاده از دستورات مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت خدمات قابل ارائه از طریق سامانه پیامک بانک اقدام نماید.

دستورات مورد استفاده در سامانه پیامک بانک:

ردیفنام دستورساختار دستور
1فعال‌سازی سرویس پیامک بانکCIF ac password
2موجودی سپردهCIF bo [accounts]
3موجودی سپرده به صورت متوالیCIF bp period [accounts]
4گردش روز سپردهCIF so [accounts]
5گردش روز سپرده به صورت متوالیCIF sp period [accounts]
6چند گردش آخر سپردهCIF no count [accounts]
7چند گردش آخر سپرده به صورت متوالیCIF np period count [accounts]
8فهرست تسهیلات مشتریCIF li
9فهرست کارت‌های مشتریCIF lc
10مسدود کردن یک کارت خاصCIF hc CardNumber
11لغو یک رشته عملیات درخواستیCIF cr RequestCode
12فهرست عملیات‌های ثبت شدهCIF tl

 

پارامترهای مورد استفاده در سامانه پیامک بانک:

ردیفنام پارامترشرح پارامتر
1CIFشماره مشتری
2Periodعددی است که فواصل اجرای دستور برحسب روز را معین می‌نماید.
3accountsشامل یک یا چند شماره سپرده است که با علامت –(Dash) از هم جدا می‌شوند. همچنین امکان استفاده از wildcardنیز برای شماره سپرده وجود دارد (به بخش مثال‌ها مراجعه شود)
4Countتعداد آخرین گردش‌ها را مشخص می‌نماید.
5RequestCodeشماره یک درخواست متوالی است که در انتهای تمامی پیغام‌های مربوط به آن که برای مشتری فرستاده می شود، وجود دارد.
6CardNumberشماره کارت
7passwordرمز عبور سامانه پیامک بانک (که از شعبه اخذ می‌گردد.)

مثال هایی از دستورات معتبر برای مشتری دارای شماره 12345:

ردیفنام دستورساختار دستور
1دریافت موجودی تمامی سپرده‌های مشتری12345 bo
2دریافت موجودی سپرده شماره 1-12345-201-170012345 bo 1700-201-12345-1
3دریافت موجودی سپرده‌های نوع 201 و 20212345 bo -201 -202
4دریافت موجودی تمامی سپرده‌های شعب 1700 و 170112345 bo 1700 1701
5دریافت موجودی تمامی سپرده‌ها به صورت متوالی هر دو روز یک بار12345 bp 2
6دریافت موجود سپرده‌های نوع 201 هر سه روز یک بار12345 bp 3 -201
7دریافت سه گردش آخر تمامی سپرده‌ها هر چهار روز یک بار12345 np 4 3
8دریافت دو گردش آخر تمامی سپرده‌های نوع 201 شعبه 170012345 no 2 1700-201
9دریافت گردش روز سپرده12345 so
10دریافت گردش روز سپرده به صورت متوالی هر سه روز یک بار12345 sp 3
11دریافت چند گردش آخر سپرده به صورت متوالی هر دو روز یک بار12345 np 2
12دریافت لیست تسهیلات12345 li
13دریافت لیست کارت ها12345 lc
14لغو یک رشته عملیات درخواستی12345 cr 2546
15مسدود کردن کارت 502908100000012112345 hc 5029081000000121
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.