چرا باید به FATF بپیوندیم؟

نماینده سابق مجلس اظهار داشت: هنوز دیر نشده، نباید اجازه دهیم دوگانگی و سرگردانی در کشور ادامه یابد، شفافیت مالی را اجرا و جامعه را نسبت به لزوم این سازوکار توجیه کنیم.

جلال میرزایی، درباره تاثیر عدم تصویب FATF بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: زمان تصویب FATF، موافقان آن همواره تبعات منفی عدم الحاق به کنوانسیون پالرمو را به لحاظ محدودیت روابط بانکی و پولی با کشورها یادآور شده بودند.

وی افزود: امریکا و کشورهای تحریم‌کننده به صورت سیستماتیک تصمیمات مربوط به تحریم و بازخوردهای آن را بررسی و همواره درصدد تشدید فشارها هستند و سعی می‌کنند با اصلاحات تاثیرگذاری تحریم‌ها را افزایش دهند.

بانک‌های خارجی برای برای تبادل بانکی با ایران اکراه دارند

این نماینده سابق مجلس در ادامه با بیان اینکه امریکا در ارتباط با تحریم ایران با توجه به تجارب سال‌های 89، 90 و 91 راه‌هایی که ایران می‌توانست تحریم را دور بزند مسدود می‌کند، گفت: اکنون تمام بانک‌ها و شرکت‌های خارجی که با ما داد و ستد داشته‌اند با محدودیت بیشتری مواجه شده‌اند، مثلا بانک‌های چینی در آن زمان منافعی داشت و انگیزه بیشتری برای همکاری با ما داشتند اکنون موقعیت قبلی فراهم نیست، بنابراین برای تبادل بانکی با ایران اکراه دارند.

وی با تاکید بر اینکه ما متناسب با دور جدید تحریم اقدامات پیشگیرانه را بکار نبسته و تدابیری اتخاذ نکردیم، خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف نظرها در کشور و عدم تعامل و لج‌بازی با دولت نتوانستیم خوب عمل کنیم و اکنون هم دولت را مقصر می‌دانند.

میرزایی افزود: در کشور ما فعالین سیاسی به جای منافع ملی شعاری عمل می‌کنند که این نتایج را بدنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون باید صرفنظر از اختلافات در سیاست خارجی روی منافع ملی و معیشت مردم کار کنیم و اقدامات کارشناسی انجام دهیم. هنوز دیر نشده نباید اجازه دهیم دوگانگی و سرگردانی در کشور ادامه یابد، شفافیت مالی را اجرا و جامعه را نسبت به لزوم این ساز و کار توجیه کنیم.

/ ایلنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.