طبیعی است که با افزایش خدمات بانکی غیرحضوری، میزان مراجعه مشتریان به شعب بیش از پیش کاهش می‌یابد و در نتیجه این روند، منابع محبوس بیشتر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

این روزها که کشور با مشکل شیوع بیماری کرونا رو‌به‌روست، توصیه شده که مردم در مراکز پر رفت‌وآمد حضور نداشته باشند و از لمس کردن وسایل عمومی ‌خودداری کنند. این بهترین فرصت برای تمرین استفاده از ابزارهای خدمات غیرحضوری بانک‌ها به ویژه ابزارهای مبتنی بر موبایل و اینترنت است.

با سرعتی که در پیشرفت بانکداری الکترونیکی می‌بینم، می‌توان ادعا کرد که بانکداری بدون شعبه تا حد مطلوبی تحقق یافته و اکنون رقابت بر سر نحوه، سرعت، دقت و امنیت خدمات بانکی غیرحضوری است. با ادامه این روند، در آینده نزدیک مشتریان بانک‌ها جز برای عملیات‌های مشخص و محدود، از حضور در شعب بی‌نیاز خواهند شد و خدمت‌رسانی بانک به آنها دوران جدیدی را تجربه خواهد کرد.

/ دنیای اقتصاد