فیلم / مدیریت چک صیادی از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک صادرات

چک‌های جدید را با استفاده از همراه بانک و اینترنت‌ بانک صادرات ایران در سامانه صیاد ثبت کنید.

بانک صادرات امکان دسترسی به سامانه صیاد در سامانه‌های اینترنت بانک و همراه بانک را برای کلیه کاربران فراهم کرده است.

کاربر می‌تواند فرآیندهای ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را از طریق اینترنت بانک و همراه بانک صادرات انجام دهند.  ثبت چک صرفا در درگاه‌های (همراه بانک و اینترنت بانک) بانک صادرکننده امکانپذیر بوده و در کلیه اپلیکیشن‌های موبایلی قابلیت ثبت، تایید و انتقال وجود خواهد داشت.

ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد

1.نسخه وب سامانه همراه بانک صادرات

امکان دسترسی به  وب سامانه همراه بانک صادرات از طریق دانلود و ثبت نام اولیه از طریق نشانی سایت رسمی بانک صادرات ایران www.bsi.ir صورت پذیرفته و پس از فعال‌سازی از طریق یکی از شعب بانک، آماده استفاده است.

مدیریت چک صیادی از طریق اینترنت بانک صادرات

2 .سامانه اینترنت بانک (ویژه اشخاص حقوقی و حقیقی مشترک)

بهره‌مندی از اینترنت بانک صادرات از طریق نشانی https://ib.bsi.ir/ و فعالسازی از طریق شعب بانک امکان‌پذیر است.

مدیریت چک صیادی از طریق اینترنت بانک صادرات

3 .نرم افزار صاپ

با نصب اپلیکیشن صاپ از طریق سایت رسمی بانک صادرات ایران و ثبت کارت‌های بانکی خود امکان بهره‌مندی از  خدمات اپلیکیشن صاپ وجود دارد.

مدیریت چک صیادی از طریق اینترنت بانک صادرات

4 .اپلیکیشن‌های موبایلی حوزه پرداخت

مراجعه به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی حوزه پرداخت برای ثبت، تایید یا انتقال چک صرفا باید از طریق تلفن همراهی که سیمکارت آن متعلق به خود شخص است، انجام شود. مجموعه اپلیکیشن‌های قابل استفاده در این حوزه از طریق وبسایت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به نشانی www.shaparak.ir قابل دریافت و نصب است.

5 .مراجعه به شعب بانک صادرات ایران

تمام شعب شبکه بانکی قابلیت ارائه خدمات سامانه صیاد را دارا میباشند و قادر هستند برای آن دسته از مشتریانی که امکان دسترسی به ابزار غیرحضوری را ندارند، اقدام‌های الزام را از جانب آنان صورت دهند. به منظور ثبت چک، شخص صادرکننده صرفا به چک خود مراجعه کرده و در زمان تایید دریافت چک نیز شخص‌تاییدکننده میتواند صرفا به بانک خود (بانکی که در آن دارای حساب فعال میباشد) مراجعه کند و فرآیند تایید از سوی شخص و توسط بانک صورت گیرد.

مدیریت چک صیادی از طریق اینترنت بانک صادرات

* ارائه خدمات چک به مشتریان از طریق ابزارهای پرداخت نظیر تلفن بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری USSD و سایر روش‌ها در دستور کار بوده و پس از عملیاتی شدن آنها اطلاع رسانی خواهد شد.

فرایندهای مرتبط با چک در سامانه صیاد (پیچک)

  1. ثبت چک
  2.  استعلام و تایید دریافت چک (توسط ذینفع)
  3. انتقال چک
  4. استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک
  5.  استعلام وضعیت چک (صادرکننده-دارنده چک)
  6. استعلام وضعیت چک (ذینفع)

فایل پی دی اف مدیریت چک صیادی از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک صادرات را از اینجا دریافت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.