بانک کارآفرین موفق‌ترین بانک در تراز عملیاتی ۱۳۹۹ شد

بررسی گزارش‌های ماهانه بانک‌های بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ بانک کارآفرین موفق ترین بانک در رشد تراز عملیاتی بوده است.
بانک کارآفرین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹، در حدود ۳ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی خود کسب کرده و در  همین  مدت در حدود ۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان سود به سپرده های جذب شده خود پرداخت کرده است.
.
بررسی روند عملکرد تراز عملیاتی نشان می دهد، تراز عملیاتی بانک که در انتهای سال ۱۳۹۸ و همچنین ابتدای سال ۱۳۹۹ با کسری مواجه بوده، از یک روند برنامه ریزی شده صعودی پیروی کرده و از منفی ۱۱ میلیارد تومان در فروردین ماه به حدود ۸۸ میلیارد تومان در اسفند ماه بالغ شده است.
.
آمارهای مقایسه ای ثبت شده نیز نشان می دهد که بانک کارآفرین موفق ترین بانک از لحاظ رشد درصدی تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۹ بوده و این بانک همچنان بر مدار رشد حرکت می کند.
.
در جدول زیر، جزییات عملکردی بانک ها به تفکیک قابل مشاهده است.
ماه درآمد سود سپرده تراز عملیاتی
فروردین ۱۷۳ ۱۸۴ ۱۱-
اردیبهشت ۱۸۷ ۱۹۹ ۱۲-
خرداد ۱۹۰ ۱۸۹ ۱
تیر ۲۰۵ ۱۹۱ ۱۴
مرداد ۲۲۳ ۱۸۹ ۳۴
شهریور ۲۴۳ ۱۹۴ ۴۹
مهر ۲۸۷ ۲۱۰ ۷۷
آبان ۳۱۰ ۲۳۴ ۷۶
آذر ۳۲۴ ۲۶۵ ۵۹
دی ۴۲۲ ۲۶۶ ۱۵۲
بهمن ۴۱۰ ۳۰۳ ۱۰۷
اسفند ۴۰۳ ۳۱۵ ۸۸
منبع روابط عمومی بانک کارآفرین
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.