زمانی برای به بار نشستن سرمایه گذاری های عظیم در وزمین

بانک ایران زمین اگر چه در نگاه اول با روند زیاندهی همراه می باشد اما کم کم شاهد شکوفایی سرمایه گذاری های بانک به عنوان آیتم اصلی و به بار نشستن سرمایه گذاری های عظیم در بانک هستیم.

بانک ایران زمین اگر چه در نگاه اول با روند زیاندهی همراه می باشد اما کم کم شاهد شکوفایی سرمایه گذاری های بانک به عنوان آیتم اصلی و به بار نشستن سرمایه گذاری های عظیم در بانک هستیم.

زمانی برای به بار نشستن سرمایه گذاری های عظیم در وزمین

در عملکرد ۱۲ ماهه سال ۹۹ شاهد رشد ۵۶ درصدی سود سرمایه گذاری ها و رسیدن این سود به بیش از ۱۰۲۹ میلیارد هستیم. بخش عمده ای از منابع شرکت صرف سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه شده که ارزش بالایی نیز پیدا کرده است.

زمانی برای به بار نشستن سرمایه گذاری های عظیم در وزمین

بانک دارای زیان انباشته ۱۲۸۷۷ میلیاردی در مقابل رشد ۳۴ درصدی سایر دارایی ها است. در این شرایط شاهد رسیدن ارزش این دارایی ها به ۲۴۸۹۲ میلیارد هستیم. به عبارتی بانک منابع مهمی را بر روی سرمایه گذاری ها و پروژه های ملکی اختصاص داده است.

عمده سرفصل سایر دارایی های بانک را پروژه های ملکی تشکیل می دهد، که از بابت انحلال و ادغام موسسه مولی الموحدین دریافت شده که ارزش بالایی داشته و بانک می تواند این پروژه ها را در افزایش سرمایه استفاده یا به فروش برساند.

به عبارتی بانک در مقابل زیانی که دارد ۲ برابر آن را دارای املاک عمدتا ملکی و سهام شرکت هایی می باشد، که ارزش افزوده بالایی داشته و به راحتی زیان انباشته بانک را پوشش می دهد.

منبع بورس24
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.