مقایسه اقساط تسهیلات مسکن با خرید و بدون خرید اوراق

بر اساس طرح جدید وام مسکن، مجموع اقساط این تسهیلات به ماهانه ۹ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان می رسد.

در پی افزایش شدید قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در روزهای اخیر و رسیدن میانگین نرخ این اوراق در معاملات دو روز گذشته به ۱۱۳ هزار تومان که در تعدادی از معاملات، برخی نمادهای زیرمجموعه «تسه» تا ۱۲۰ هزار تومان هم فروخته شد، بانک عامل بخش مسکن تصمیم گرفت تا برای ساماندهی هزینه‌های دریافت این تسهیلات تمهیدات جدیدی بیندیشد.

هزینه دریافت تسهیلات ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن (ویژه زوجین تهرانی) از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن در حالت فعلی نیاز به خرید ۹۶۰ برگه دارد که هزینه آن به حدود ۱۱۰ میلیون تومان می رسد، لذا بانک عامل بخش مسکن تصمیم گرفت شرایطی فراهم کند که نیمی از این تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن و نیمی دیگر از محل منابع داخلی بانک (از محل منابع تسهیلات بدون سپرده) پرداخت شود.

عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن: برای وام مسکن زوجین خرید ۴۸۰ برگه کافی است

محمد حسن علمداری، عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن به خبرنگار مهر گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی از محل اوراق در شهر تهران که پیش از این برای دریافت این تسهیلات باید ۸۰۰ فقره اوراق خریداری و به بانک ارائه می‌کردند هم اکنون تنها با خرید و ارائه ۴۰۰ فقره اوراق می‌توانند تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند.

علمداری خاطرنشان کرد: این امتیاز در نظر گرفته شده برای متقاضیان تسهیلات مسکن، شامل تسهیلات جعاله مسکن نیز می‌شود. تسهیلات جعاله مسکن هم اکنون در سراسر کشور ۸۰ میلیون تومان است. متقاضیان تا پیش از این برای دریافت این تسهیلات باید ۱۶۰ فقره اوراق خریداری می‌کردند اما هم اکنون با خرید و ارائه ۵۰ درصد از این تعداد یعنی ۸۰ فقره اوراق می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات جعاله کنند.

مقایسه اقساط تسهیلات مسکن در دو حالت با خرید اوراق و بدون خرید اوراق

۱. در حالت دریافت همه تسهیلات از محل اوراق: ۸.۷ میلیون تومان

با توجه به اینکه وام مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است، مبلغ اقساط تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی ماهانه ۶ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان است.

تسهیلات ۸۰ میلیون تومان جعاله مسکن نیز با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ سال محاسبه می‌شود که درنتیجه رقم اقساط آن ماهانه ۲ میلیون و ۳۱ هزار تومان است.

مجموع اقساط این تسهیلات ۸ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان است.

۲. در حالت دریافت نیمی از تسهیلات از محل اوراق و نیمی از منابع داخلی بانک: ۹.۳ میلیون تومان

در صورتی که متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن بخواهد از طرح جدید بانک تخصصی بخش مسکن استفاده کند، برای نیمی از تسهیلات (۲۰۰ میلیون تومان) باید ۴۰۰ برگه گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کند که با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله محاسبه می‌شود؛ رقم اقساط این تسهیلات ماهانه ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود.

همچنین نیم دیگر این تسهیلات (۲۰۰ میلیون تومان) از محل منابع داخلی بانک (بدون سپرده)، با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۸ ساله اعطا می‌شود که رقم اقساط آن ماهانه ۳ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان است.

وام ۸۰ میلیون تومانی جعاله مسکن هم در دو وضعیت نیمی با اوراق و نیمی از منابع داخلی بانک (وام بدون سپرده) است که البته هر دو وام با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله اعطا می‌شوند که رقم اقساط این تسهیلات مانند حالت خرید با اوراق ماهانه ۲ میلیون و ۳۱ هزار تومان است.

مجموع اقساط پرداختی از سوی دریافت کننده این وام برای کل وام (۴۸۰ میلیون تومان) ماهانه ۹ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان خواهد بود.

 

منبع خبر آنلاین
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.