رد موضوع مسدودی کل حساب پس از واریز یارانه‌ کمک معیشتی‌

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: پس از واریز یارانه کمک‌معیشتی فقط رقم یارانه در حساب سرپرست خانوارد مسدود است و بقیه موجودی حساب وی، به هیچ عنوان مسدود نیست.

مهران محرمیان، در پاسخ به این گفته که برخی کار‌بران، اعلام کرده‌اند پس از واریز یارانه کمک‌معیشتی کل حساب آنها مسدود شده است، توضیح داد: ببینید دو مفهوم «مسدودی حساب» و مفهوم «مسدودی‌ بخشی از موجودی حساب»‌ داریم.

رد موضوع مسدودی کل حساب پس از واریز یارانه‌ کمک معیشتی‌

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: به هیچ عنوان فرایندی که در واریز یارانه‌های کمک‌معیشتی انجام شد مسدودی حساب نبود و فقط بخشی از موجودی که همان یارانه کمک معیشتی بود که واریز شده بود، مسدود است.

وی توضیح داد: به عنوان مثال اگر برای سرپرست خانواری 900 هزار تومان واریز شده است فقط همان 900 هزار تومان مسدود می‌شود. حال فرض کنیم از قبل هم یکصد هزار تومان در حساب فرد بوده است، بنابراین وقتی موجودی گرفته می‌شود، بانک اعلام می‌کند: «مانده کل 10 میلیون ریال، قابل برداشت یک‌ میلیون ریال» و در واقع 900 هزار تومان غیرقابل برداشت است.

محرمیان تأکید کرد: به هیچ عنوان اینکه عده‌ای عنوان کردند پس از واریز یارانه‌های کمک معیشتی کل موجودی آنها مسدود شده است، تأیید نمی‌شود مگر آنکه در مواردی خاص حکم دادگاهی بوده است که خیلی خاص است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد برخی بانک‌ها در کج‌سلیقگی این موضوع را اعمال کرده ‌باشند؟ گفت: به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست و رفتار سلیقه‌ای در شبکه‌ بانکی نداریم، فرایند مسدودی حساب دستور قضایی می‌خواهد، چنین چیزی جزو خط قرمزهای شبکه بانکی است و نمی‌توان گفت ممکن است با یک بی‌دقتی انجام شده باشد، چون به هر حال مسدودی حساب حکم قضایی می‌خواهد.

 طرح و بررسی موضوع با مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی

پیش از این برخی کاربران خبرگزاری در تماس با فارس اعلام کرده ‌بودند پس از واریز یارانه کمک‌معیشتی کل موجودی آنها مسدود شده است.

در این راستا به منظور راستی آزمایی و به پیشنهاد مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، همان لحظه در قالب کارت به کارت مبلغ محدودی به حساب فردی که یارانه کمک معیشتی دریافت می‌کرد واریز شد تا پس از آن، فرد مجددا این مبلغ را برگرداند و بدین ترتیب‌ بررسی شود آیا واقعا‌ حساب یارانه‌ها مسدود می‌شود یا خیر.

بررسی‌ها نشان داد هیچ مسدودی غیر از رقم یارانه کمک معیشتی در حساب رخ نداده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.