اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش در عرصه خدمات غیرحضوری بانکی

توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، اهمیت استقرار سامانه های هوشمند برای پایش تراکنش ها را افزایش داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، ایجاد شرایط ارائه خدمات پایه غیرحضوری به مشتریان از یک سو و افزایش تراکنش های بانکی از سوی دیگر، بانکها را بر آن داشته است تا با هدف شناسایی عملیات مشکوک به پولشویی استقرار سامانه های هوشمند را جدی بگیرند.

از آنجایی که پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی جبران ناپذیری بر توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد ، همکاری مردم با بانکها در زمینه مقابله با پولشویی ضرورت می یابد.

همراهی مشتریان در ارائه مستندات و اطلاعات صحیح و تکمیل دقیق فرم های بانکی گرچه مدت زمان کوتاهی از وقت افراد را به خود اختصاص می دهد اما این امر در راستای بهبود فضای کسب وکار و سلامت مراودات مالی ، حفظ و صیانت از سپرده های مشتریان و در نهایت منافع کشور خواهد بود.

منبع بانک توسعه صادرات ایران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.