میزان مالیات پرداختی واحدهای صنفی اعلام شد

سازمان امور مالیاتی کشور میزان مالیات پرداختی واحدهای صنفی را اعلام کرد.

سازمان مالیاتی کشور میزان مالیات پرداختی واحدهای صنفی کوچک و متوسط  را اعلام کرد.

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پیام توییتری خود اعلام کرد: در رویکرد عدالت محور سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات مقطوع واحدهای صنفی کوچک و متوسط ، مالیات یک میلیون و صدهزار مودی صفر، مالیات 80 درصد از مودیان حداکثر 5 میلیون تومان، مالیات 400 هزار مودی بین 5 تا 20 میلیون تومان و مالیات یکصد هزار مودی بیش از 20 میلیون تومان است.

میزان مالیات پرداختی واحدهای صنفی اعلام شد

منبع فارس
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.