میزان رشد تسهیلات بانک توسعه صادرات به SMEها در سال 1400

رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک در سال 1400 نزدیک به 29 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط اعطا کرده که نسبت به سال پیش از آن 71 درصد رشد را نشان می دهد.

پریسا حمدی با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت های کوچک و متوسط در مسیر توسعه پایدار، افزود: تامین سرمایه درگردش و مشارکت در احداث واحدهای تولیدی صادراتی از اهم برنامه های بانک توسعه صادرات ایران در سال های اخیر بوده است.

وی، تامین طرح ها و همچنین سرمایه در گردش شرکت های صادرات محور را از هدف گذاری های مهم بانک توسعه صادرات ایران در سال های اخیر عنوان کرد و اظهار داشت: طی سال 1400 توانسته ایم بیش از 184 هزار میلیارد ریال تسهیلات به مشتریان اعطا کنیم که این رقم نسبت به سال 1399 رشدی 41 درصدی را نشان می دهد.

رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران، اذعان داشت: این بانک توسعه ای، خدمات و تسهیلات خود را با هدف ایجاد رونق اقتصادی، اجتماعی و جهش تولید در مناطق مختلف در سطح منطقه ای و ملی به تولیدکنندگان صادرات محور خود اعطا کرده است.

حمدی با اشاره به اینکه عملکرد صادراتی، مبنای اصلی اعطای تسهیلات ارزی به مشتریان است، گفت: بر این اساس بانک توسعه صادرات ایران به طرح های دارای توجیه و عملکرد صادراتی، خدمات و تسهیلات عرضه می کند.

به گفته این کارشناس، بانک توسعه صادرات ایران در سال 1400 موفق به اعطای تسهیلات به مشتریان بانکداری شرکتی، جذب مشتریان جدید اعتباری قطع ارتباط شده واجرای مدل جدید رتبه بندی مشتریان نیز شده است.

وی از وصول 3 هزار و 869 میلیارد ریال مطالبات غیرجاری بانک توسعه صادرات ایران در سال 1400 خبر داد و گفت: همچنین در حوزه ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان درسال 1400، با اعطای نزدیک به 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت، رشد 462 درصدی را نسبت به سال پیش از آن داشته ایم.

منبع بانک توسعه صادرات
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.