صورت های مالی 1400 بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد

صورت های مالی دوره منتهی به پایان سال مالی 1400 بانک توسعه صادرات ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک به تصویب رسید.
مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک با حضور سیدعباس حسینی معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضای مجمع و هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، برگزار شد.

صورت های مالی 1400 بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد

پس از ارائه گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به پایان سال 1400 بانک توسعه صادرات توسط مدیرعامل، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و پس از ارائه پاسخ های لازم در مورد سوالات اعضای مجمع، صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران به تصویب مجمع عمومی سالیانه رسید.

براساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس مستقل، وضعیت و عملکرد صورت مالی بانک، نشان می دهد که عملکرد بانک توسعه صادرات ایران از شفافیت و انضباط مالی مناسبی برخوردار بوده است.

براساس گزارش عملکرد ارائه شده، اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان توسط بانک توسعه صادرات ایران 462 درصد در مقایسه با سال قبل از آن (1399) رشد داشته است.

همچنین براساس این گزارش، هیچ گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی طی سال 1400 توسط بانک توسعه صادرات صورت نگرفته و حدود 99 درصد تعهدات ارزی مشتریان این بانک نیز ایفا شده است.

همچنین در سال 1400 سامانه جامع پرونده های حقوقی در بانک توسعه صادرات ایران عملیاتی و تعدادی از طرح های مهم صادراتی کشور توسط این بانک تامین مالی شده است.

منبع بانک توسعه صادرات ایران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.