وضعیت پرداخت الکترونیک سداد در گزارش شهریور ماه شاپرک

شرکت پرداخت الکترونیک سداد، به عنوان بازوی پرداخت الکترونیک بانک ملی و یکی از شرکت‌های شناخته شده پرداخت ایران است.در ادامه وضعیت پرداخت الکترونیک سداد در گزارش شهریورماه شاپرک بررسی شده است.

طبق آخرین گزارش شاپرک در شهریور ماه، سهم بازار پرداخت الکترونیک سداد از نظر تعداد تراکنش ها 8.17 درصد و از نظر مبلغ تراکنش 12.69 درصد است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش 45/0 درصدی به شرکت ” پرداخت الکترونیک سداد ” تعلق دارد.

وضعیت پرداخت الکترونیک سداد

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در مرداد ماه و ماه جاری با رقمی برابر با 60/0 درصد افزایش در شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” گزارش شده است. این شاخص در تراکنشهای پرداخت قبض و خرید شارژ با افزایش 48/1 درصدی، در شرکت ” پرداخت الکترونیک سداد ” مشاهده می شود.

همچنین سهم پرداخت الکترونیک سداد از تعداد هریک از ابزار های پذیرش فعال سیستمی به شرح زیر است:

تعداد تراکنش های کارتخوان فروشگاهی 8/40%

تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی 3/11%

تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی 0/03%

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.