به پرداخت ملت، شرکت برتر پرداخت در خردادماه

گزارش پیش رو گزارش شماره 84 شاپرک و مربوط به خرداد ماه 1401 است. در این گزارش نیز مانند سایر گزارش‌های شاپرک، شرکت به پرداخت ملت در جایگاه برترین شرکت‌های پرداخت ایرانی قرار دارد. ما در ادامه وضعیت به پرداخت ملت را در خرداد ماه بررسی می‌کنیم.

در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، شرکت “به پرداخت ملت” با سهم 19.07 درصدی همچنان جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در مولفه‌ی سهم مبلغی نیز همانند گذشته شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 04/20 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان “- دومین شرکت بازار- با این شرکت حدود 3 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم معادل با 36/1 درصد گزارش می‌شود.

شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 63/45 درصدی از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده‌ی بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP از بازار ابزار های پذیرش برای دو ماه متوالی اردیبهشت و خرداد 1401 در جدول 2-4 ارائه شده است. در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 31/18 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در خرداد ماه با رقمی معادل 68/30 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. شرکت “به پرداخت ملت” در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 64/41 درصدی، سهم عمده‌ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید .

شرکت “به پرداخت ملت” همچنین در حوزه تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با در اختیار داشتن 98/27 درصد از بازار تراکنش‌های فوق، بیشترین سهم را دارد.

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP از بازار سرویس‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارت برای دو ماه متوالی اردیبهشت و خرداد 1401 نیز مبین آن است که در خرداد ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 11/20 درصد از بازار تراکنش‌های خرید، بالاترین دارنده سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می‌گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.