به پرداخت ملت دارای بیشترین کاهش خطای پذیرندگی مهرماه

شرکت به پرداخت ملت از شرکت‌های قدیمی پرداخت ایران و زیرمجموعه بانک ملت است که به دلیل سهم بازار خود همیشه در ایران و خاورمیانه جزء بزرگترین شرکت‌های پرداخت به حساب می‌آید.

ما در ادامه، وضعیت این شرکت پرداخت را در گزارش مهرماه شاپرک بررسی می‌کنیم:

به پرداخت ملت دارای بیشترین کاهش خطای پذیرندگی مهرماه

در مهرماه در مولفه سهم مبلغی همانند گذشته شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.40 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی دومین شرکت بازار  با این شرکت حدود 3 درصد است.

همچنین شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 50.43 درصدی از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش18.26درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در مهر ماه نیز به ترتیب با ارقامی معادل 33.19 و 51/51 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی و موبایلی را کسب نموده است.

علاوه بر موارد فوق در مهرماه شرکت “به پرداخت ملت” با کسب 30.57 درصد از سهم بازار تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ ، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش‌ها خدمت ارائه می دهد.

همچنین در مهر ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 20.47 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می گردد. در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ نیز همین شرکت با سهم مبلغی 15.22 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت “به پرداخت ملت” به گونه ای بوده که سبب کاهش 59.82 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

در همین رابطه در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها (عملکرد مثبت)، با رقمی برابر با 0.189 درصد در شرکت “به پرداخت ملت” رخ داده است.

در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 94.58 درصد در اختیار دارد و همچنین با 62.94 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را در دست دارد.

شرکت “به پرداخت ملت” تقریبا در اکثر استانها نیز با اختلاف نسبت به سایر شرکتها از تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی پشتیبانی می نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.