مدیرعامل جدید شرکت کاشف منصوب شد

حسین قرایی گرکانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت کاشف معرفی شد.
در نشست روز سه شنبه 17 آبان هیئت مدیره شرکت کاشف که با حضور علی عبدالهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد، حسین قرایی گرکانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت کاشف معرفی شد.

هیئت علمی (دانشیار) ، ریاست پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات ، مدیریت گروه امنیت شبکه، عضو هیئت مدیره کانون افتا، مدیر طرح مرکز عملیات امنیت بومی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پردازشگران سپهر از سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی  قرایی گرکانی، مدیر عامل جدید شرکت کاشف است.

منبع شرکت کاشف
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.