به پرداخت ملت در صدر جایگاه شرکت‌های پرداخت ایران

هر ماه در گزارش اقتصادی شاپرک، شرکت به پرداخت ملت به عنوان یکی از رهبران بازار پرداخت ایران جایگاه برتر را در شاخص‌های مختلف کسب می‌کند.

در جدیدترین گزارش شاپرک نیز که مربوط به آبان ماه است، این شرکت در شاخص‌های مختلف رتبه برتر را کسب کرده که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

در آبان ماه  در مولفه سهم مبلغی  همانند گذشته شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.01 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی دومین شرکت بازار  با این شرکت حدود 3 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم معادل با 0.06 درصد گزارش می‌شود.

همچنین شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش50.18 درصدی از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده  بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

علاوه بر این در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18.21 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در آبان ماه نیز به ترتیب با ارقامی معادل 29.71 و 51.22 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی و موبایلی را کسب نموده است.

در آبان ماه شرکت “به پرداخت ملت” با کسب 30.02 درصد از سهم بازار تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ ، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش ها خدمت ارائه می‌دهد و با پوشش 20.08 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده سهم مبلغی تراکنش های مذکور محسوب می گردد.

در بازار ابزار پذیرش موبایلی نیز شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 94.57 درصد در اختیار دارد و با 60.48 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را در دست دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.