رونمایی از طرح های جدید کارت باجت

مراسم رونمایی از طرح‌های جدید کارت باجت در بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ، در غرفه شرکت سیمرغ تجارت برگزار شد.
شش طرح جدید کارت باجت در این مراسم معرفی گردید. این رونمایی با نظرسنجی از بازدیدکنندگان در خصوص انتخاب طرح برتر همراه بود.
اپلیکیشن باجت بعنوان کانال دیجیتال بانک تجارت، به منظور افتتاح حساب غیر حضوری، ارائه تسهیلات ازدواج و خرید اعتباری (BNPL) توسعه یافته‌است.
اپلیکیشن باجت در مدت ۴ ماه توانسته با جذب ۲۵۰ هزار کاربر، ۱۰هزار افتتاح حساب، پرداخت ۴هزار میلیارد ریال برای ۲هزار نفر متقاضی وام ازدواج، پرداخت ۱۵هزار میلیارد و چهارصد میلیون ریال برای ۱۱۰هزار نفر متقاضی خرید اعتباری(BNPL) و همچنین پرداخت ۱۵هزار میلیارد ریال برای ۶۰هزار نفر متقاضی مرابحه را محقق سازد.
محمد مهدی اسمعیلی در این مراسم ضمن مرور شاخص‌های عملکرد باجت اظهار داشت ارائه خدمات غیرحضوری توسط اپلیکیشن باجت بیش از دوهزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی برای بانک تجارت به همراه داشته‌است. این صرفه‌جویی نسبت به ارائه خدمات به صورت فیزیکی در شعب برآورد گردیده‌است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.