انعقاد تفاهم‌نامه صدور ضمانت‌نامه الکترونیک بین بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

با حضور معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در راستای الکترونیکی نمودن فرآیند صدور ضمانت‌نامه تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

مسکنی، معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت:عملکرد بانک در دوره سال 1401 روبه رشد و بهبودی بوده است و بسیاری از مسائل بانک با تصمیمات راهبردی و اجرای صحیح حل شده است و این انتظار وجود دارد تا بانک با اجرای برنامه های تحولی و مبتنی بر بانکداری دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها بتواند با چابکی بیشتر سرعت و کیفیت خدمات به بخش تعاون را افزایش دهد.

وی افزود: دو خط اعتباری 20 و 30 هزار میلیارد ریالی نیز با همکاری معاونت تعاون، بانک و صندوق ضمانت برای حمایت از تعاونی ها و گرهگشایی از موانع توسعه تعاونی ها اختصاص یافته که خط اول تا حد زیادی اجرایی شد و مراحل اجرایی خط دوم نیز با اطلاع رسانی به کلیه تعاونی ها در حال انجام است.

در ادامه مراسم محمد شیخ حسینی، مدیر عامل بانک توسعه تعاون و البرز محمدی، مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون همزمان با هفته دولت و هفته تعاون تفاهم‌نامه‌ای را امضا نمودند که بر اساس آن فرآیندهای موجود جهت صدور ضمانت‌نامه میان بانک و صندوق به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان دو نهاد تخصصی بخش تعاون در اجرایی نمودن برنامه های بخش تعاون نقش دارند و امضای دو تفاهم نامه سه جانبه 20 و 30 هزار میلیارد ریالی میان معاونت تعاون، بانک و صندوق جهت پرداخت تسهیلات به تعاونگران جهت مانع زدایی و حمایت از فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی از مهمترین محورهای همکاری میان طرفین است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.