محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.

با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون  به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این  اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای 1226 شخص مظنون با جمع گردش مالی 107 هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود 500 میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت ها کاهش داشته است.

مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از پول های فاقد منشا مشخص تغییر جهت  یابد.

مکاتباتی با دبیر هیات های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی انجام شده و در صدد هستیم بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اشخاص پرریسک و اشخاص تحت مراقبت در حوزه پولشویی را روز به روز کامل تر و  این نوع اشخاص را تحت نظارت و کنترل و در صورت لزوم محدودیت های قانونی قرار دهیم  تا بدینوسیله ریسک تعاملات کاری را مدیریت کنیم.

هشدار مرکز  مبارزه با پولشویی به موسسات مالی و اعتباری

مرکز اطلاعات مالی در پایان ضمن اعلام هشدار صریح به موسسات مالی و اعتباری تاکید کرده است، مرکز اطلاعات مالی نحوه اجرای دستور العمل های ابلاغی در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد می نماید و با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می کنند، در چارچوب قانون و مقررات برخورد خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.