تداوم رکوردشکنی‌های سپهر با ورود به کانال 7.48% سهم بازار

پرداخت الکترونیک سپهر با تدام رکوردشکنی‌های خود، 7.84% سهم بازار را کسب کرد.

بر اساس گزارش اقتصادی شاپرک در دي ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت الکترونیک سپهر توانست در ادامه برنامه استراتژیک توسعه بازار خود با تمرکز جامع در کلیه ابزارهای پذیرش، در 5 شاخص رکورد شکنی نماید:

✓ رتبه نخست در افزایش سهم بازار مبلغ تراکنش با 1.38 % رشد
✓ رتبه نخست رشد در سهم ابزار اینترنتی تراکنش دار با 10.55% رشد
✓ رتبه نخست در رشد مبلغ تراکنش اینترنتی با 4.58 % رشد
✓ رتبه نخست در رشد سهم مبلغ تراکنش خرید با 1.43% رشد
✓ رتبه نخست (به صورت مشترک) در رشد مبلغ تراکنش های کارتخوان با 0.25 % رشد

همچنین این شرکت در راستای توسعه سهم بازار خود به منظور تحقق رتبه ششم در برنامه سال مالی جدید با تمرکز بیش از پیش بر توسعه تعداد ابزارهای پذیرش کارتخوان فروشگاهی و سهم بازار ابزارهای اینترنتی، توانست برای هفتمین ماه متوالی در رشد سهم تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی و رشد مبلغ تراکنش های اینترنتی در شاخص های دیگری همچون:

✓ رتبه دوم در سهم ابزار فعال سیستمی کارتخوان با 0.29 % رشد
✓ رتبه دوم در سهم کارتخوان تراکنش دار با 0.26 % رشد
✓ رتبه دوم در توسعه ابزارهای سیستمی اینترنتی با 0.15 % رشد
را به خود اختصاص دهد.

این شرکت قصد دارد در سال مالی 1403 ، سهم بازار خود را با رشدی چشمگیر و با کسب رتبه‌های بالاتر، برنامه توسعه خود را آغاز نماید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.