افزایش ۷۸ درصدی درآمدهای عملیاتی و ۲۴۸ درصدی سودخالص پرداخت الکترونیک سپهر

پرونده سال مالی ۱۴۰۲ پرداخت الکترونیک سپهر با افزایش ۷۸ درصدی درآمدهای عملیاتی و ۲۴۸ درصدی سودخالص بسته شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت الکترونیک سپهر مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در محل ساختمان مرکزی شرکت برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت الکترونیک سپهر صبح روز دوشنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه به ریاست محسن تمجید و با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

در ابتدای جلسه، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ توسط حسابرس به استماع حاضرین جلسه رسید.

در ادامه گزارش هیئت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ توسط حمزه آقابابایی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر ارائه شد.
آقابابایی به بیان دستاوردهای سال مالی و برنامه های آتی شرکت پرداخت و عملکرد شرکت را نسبت به دوره های پیشین بسیار مطلوب ارزیابی نمود.

وی افزایش ۷۸ درصدی درآمدهای عملیاتی که منجر به رشد ۱۹۷ درصدی سود عملیاتی و ۲۴۸ درصدی سود خالص شرکت گردیده است را از جمله دستاوردهای این دوره قلمداد کرد و افزود: پرداخت الکترونیک سپهر در بسیاری از شاخص های کلیدی صنعت پرداخت به استناد گزارش های بانک مرکزی و شرکت شاپرک، به رشد چشمگیری دست یافته و فراتر از انتظار عمل کرده است که از جمله این شاخص ها میتوان به بیشترین رشد در سهم بازار مبلغ تراکنش، سهم ابزار اینترنتی تراکنش دار، سهم مبلغ تراکنش اینترنتی و سهم مبلغ تراکنش خرید و همچنین ورود به کانال ۷ درصدی سهم بازار در سال مالی ۱۴۰۲ اشاره نمود.

در پایان پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

/روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.