یک شکل سه بعدی جدید در بدن کشف شد

محققان هنگام مطالعه روی سلول های داخل بدن متوجه یک شکل سه بعدی جدید شدند که هنگام انحنا و سازماندهی سلول ها به وجود می آید. این شکل انرژی سلول‌ها را حفظ می کند.

عصر بانک؛ به نقل از دیلی میل، محققان یک شکل هندسی جدید کشف کرده اند که از نظرها مخفی مانده بود.

 

گروهی از محققان هنگام مطالعه روی سلول هایی که به افزایش نطفه ها منجر می شود و در رگ های خونی و لایه های اعضای بدن وجود دارد، متوجه یک شکل سه بعدی شدند که هنگام انحنا و سازماندهی سلول ها به وجود می آید.

 

شکل جدید scutoid نام گرفته و به سلول های اپیتلیال اجازه می دهد به شیوه ای کارآمد خود را سازماندهی کنند. سلول های اپیتلیال بلوک های اولیه رشد نطفه هستند و باید بتوانند در برابر فرایند پیچش و فشردگی مقاومت کنند که هنگام تشکل عضو ایجاد می شود.

 

در تحقیق جدید دانشمندان متوجه شدند فرایند رشد نطفه متکی به شکلی تعریف نشده است. این شکل سبب می شود سلول ها بیشترین ثبات را داشته باشند. همزمان انرژی سلول ها نیز حفظ می شود.

 

محققان با استفاده از مدل های رایانه در نمودار  Voronoi ماهیت اصلی این شکل را بررسی کردند. خاویر بوکتا از دانشگاه Lehigh می گوید:نتایج فرایند مدلسازی بسیار عجیب بود.

 

مدل ما پیش بینی کرد همزمان با افزایش انحنای بافت، علاوه بر اشکال شبیه ستون و بطری، نمونه های دیگری نیز به وجود می آید. ما با تعجب متوجه شکل هندسی نوینی شدیم که حتی نام ندارد. 

 

به هرحال محققان سازماندهی سه بعدی بافت را در حیوانات مختلف بررسی کردند و متوجه شدند سلول ها شکل پیش بینی شده در مدل رایانه ای را به خود می گیرند.

 

آنها شکل هندسی تازه کشف شده را scutoid نامیدند. پیش از این تصور می شد، انبوه سلول ها هنگام کنار هم قرار گرفتن، شکلی شبیه ستون یا بطری دارند.

 

مولفان این تحقیق نوشته اند؛ توانایی مهندسی بافت و اعضای بدن در آینده متکی به قدرت درک، کنترل و سازماندهی سه بعدی سلول هاست.

 

/مهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.