فیلم/ بانکداری مشتری محور، مدل جدید ارائه خدمات بانکداری خُرد

عصربانک: در بانکداری مشتری محور، مشتریان بدون نیاز به فرم های کاغذی و همچنین متصدی بانکی، امور بانکی خود را انجام می دهند و بانکداران فقط برای امور مهمتر مشتریان را راهنمایی می کنند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.