حمله مار زنگی بعد از جداشدن سر!

ماری در تگزاس بعد از جداشدن سر از بدنش مردی را نیش زد.

عصر بانک؛به گزارش ایلنا، یک زوج در تگزاس در حالیکه مشغول باغبانی بودند یک مار زنگی چهارپا در حیاطشان پیدا کردند. مرد برای دفاع از خودش بیلی برداشت و سر مار را از تنش جدا کرد. بعد از این اتفاق مار تلافی کرد و به مرد حمله کرد و دستش را نیش زد و همه زهر خود را در دست او خالی کرد.

 

مار تا یک ساعت بعد از جدا شدن سر از بدن می‌تواند فعالیت داشته باشد. از انجایی که سرعت سوخت و ساز بدن حیوانات کمتر از انسان است اعضای داخلی آن تا مدتی بعد از جداشدن از سر می‌توانند زنده بمانند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.