شرایط اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات اعلام شد

شرایط اعطای تسهیلات از محل منابع قرارداد سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات به منظور آشنایی با نحوه دریافت این گونه تسهیلات اعلام شد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال 1391 اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.

 

اشخاص مجاز برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی هستند.

نرخ سود تسهیلات از محل این منابع سالانه 16 درصد و برای سرمایه درگردش صادراتی پرداخت می شود که برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال به عنوان سقف اعطای تسهیلات تعیین شده است.

براساس این گزارش حداقل نرخ بازده فعالیت ها 21 درصد است و دریافت کنندگان تسهیلات ملزم به ارائه اسناد صادراتی مرتبط بوده و در غیر این صورت مشمول جریمه عدم ایفای تعهدات صادراتی می گردند.

با استناد به بند"ی" ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک‌های مکلف به تایید اهلیت متقاضیان، کسب اطمینان از سودآوری فعالیت‌ها و اعتبار سنجی مشتریان شده اند و حداقل نسبت مالکانه (نسبت مجموع حقوق سهام به مجموع دارایی‌های شرکت) متقاضیان استفاده از تسهیلات 20 درصد تعیین شده است.

آن دسته از مشتریانی که دارای مانده تسهیلات ارزی و یا ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب طرح و یا سرمایه در گردش نزد بانک‌های عامل اند، قادر به دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع مذکور نبوده و پرداخت تسهیلات منوط به تسویه تسهیلات قبلی نزد بانک‌های عامل و ثبت موضوع در سامانه فرآیند تسهیلات صندوق خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.