جدول/ بررسی درآمد دولت ازمحل فروش حامل های انرژی/چند درصد درآمد فروش حامل های انرژی به مردم برگردانده شد؟

دولت سال گذشته بیش از 59 هزار میلیارد تومان حامل انرژی در کشور فروخت .

عصر بانک؛بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد دولت در سال گذشته درآمدی بیش از 59 هزار و 4 میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی کسب کرده است .

 

 این رقم از محل فروش 9 حامل انرژی و همچنین آب به دست آمده است . بر اساس این گزارش سال گذشته میزان فروش بنزین آزادو سهمیه ای روزانه 67 میلیون لیتر گزارش شد . مجموع درآمد دولت از محل فروش بنزین معادل 19 هزار و 241 میلیارد و 300 میلیون تومان بود که بخش عمده ای از آن ار محل فروش بنزین معمولی حاصل شده است . میزان فروش بنزین سوپر در سال 1393 ، 3 میلیون لیتر در روز برآورد شده است .  نکته قابل ملاحظه باز توزیع بخش عمده ای از درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی در قالب یارانه نقدی در میان مردم است . بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته از مجموع درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی 35 هزار و 674 میلیارد و 900 میلیون تومان در قالب یارانه نقدی بازتوزیع شده است . سهم شهرداری ها و شرکت ها نیز به تفکیک در جدول زیر مورد اشاره قرار گرفته است . به این ترتیب 60.46 درصد از درآمد حاصل از فروش بنزین در قالب یارانه نقدی به مردم بازگردانده شد.

 

 بر این اساس میزان درآمد حاصل از فروش آب در سال 1393 معادل با یک هزار و 416 میلیارد تومان برآورد می شود. این درآمد از محل فروش 11 میلیون متر مکعب آب در روز حاصل شده است .

 

نوع حامل

قیمت(ریال )

  

میزان مصرف روزانه سال 93

مجموع درآمد

  

(میلیارد ریال )

سهمیه‌ای

آزاد

سهمیه ای

آزاد

بنزین‌معمولی (میلیون لیتر)

7000

10000

47

17

182474

بنزین سوپر(میلیون لیتر)

8000

11000

2

1

9939

نفت‌گاز (میلیون لیتر )

2500

5000

70

7

77289

نفت‌کوره‌(میلیون لیتر)

2500

2500

3

8

9125

نفت‌سفید‌(‌میلیون‌لیتر )

0

1500

0

11

6023

LPG(میلیون کیلو)

0

2100

0

67/5

4345

LPG سیلندر بالاتر ازسیلندر11‌کیلو‌(میلیون‌کیلو)

0

6500

0

14/0

332

CNG(میلیون‌متر مکعب)

0

4140

0

00/20

30222

گاز طبیعی خوراک پتروشیمی(میلیون متر مکعب)

0

3445

0

70/13

17225

گاز طبیعی غیر از سوخت نیروگاه (میلیون متر مکعب )

0

2/1102

0

333

134138

سرجمع برق (میلیون‌

کیلووات ساعت)

  

2/494

0

8/580

104770

سرجمع آب(میلیون مترمکعب )

  

3/3509

0

11

14160

جمع‌کل‌(میلیارد ریال)

  

  

  

590042

مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت

  

29731

سهم‌شرکت‌ها‌و‌شهرداری‌ها

  

203562

سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها

  

356749

 

 

/خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.