فیلم / تکنولوژی های برهم زننده در بانکداری 2020

عصربانک: در بانکداری 2020 تکنولوژی های برهم زننده، بانکداری امروزی را به بانکداری هوشمند تبدیل می کنند که در آن رفتار مشتری در شبکه های اجتماعی تحلیل می شود و بر اساس آن راهکارهای متنوع در اختیار مشتری قرار می گیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.