لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به مجلس رفت

رئیس جمهور، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

عصر بانک؛حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

 

این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده است.

 

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و نظر به اهمیت همکاری منطقه‌ای برای حفظ رشد و افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی اقتصادهای آسیا و کمک به انعطاف پذیری منطقه‌ای در برابر بحران‌های مالی بالقوه و دیگر چالش‌های خارجی در قالب جهانی سازی و اهمیت توسعه زیر ساخت در گسترش ارتباط و بهبود یکپارچگی منطقه‌ای، افزایش رشد اقتصادی و بدین وسیله حفظ توسعه اجتماعی برای مردم آسیا و مشارکت در پویایی اقتصادی جهانی و با عنایت به هدف اصلی «بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا» در ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیر ساخت در آسیا با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت و دیگر بخش‌های مولد و ترغیب مشارکت و همکاری منطقه‌ای برای مشخص نمودن چالش‌های توسعه‌ای با تلاش برای همکاری تنگاتنگ با دیگر مؤسسات توسعه دو جانبه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

 

لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا

 

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره نویسی تعداد (15808) سهم به ارزش یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار (000ر800ر580ر1) دلار اقدام نماید.

 

تبصره 1- تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

 

تبصره 2- رعایت اصول (77) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده (53) و ارجاع به داوری موضوع ماده (55) الزامی است.

 

 

/مهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.