مرور رده

اخبار روز

در قسمت اخبار روز، اخبار روزمره ولی مهمتر در حوزه رمزارزها، بانکها و شرکت‌های پرداخت و حتی بیمه ها منتشر می‌شوند. با ما همراه باشید.

انقلابی به نام آموزش آنلاین

اگر راه‌های جدید آموزش به کمک افراد مختلف می‌روند، قانون‌گذاران باید به دنبال اهداف اساسی و مهم‌تر در این حوزه…