مرور رده

خبر بانکداری نوین و پرداخت

در این بخش شما مخاطبان عصربانک می‌توانید مهمترین خبرهای بانکداری نوین و پرداخت را بخوانید و از خواندن آنها لذت ببرید.

دو روش حل مشکل نقدینگی

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از اجرای سیاست تسهیل مقداری به‌منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داد.